Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×
ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny
Inverter 48Vrn><="link-no-image">Pr-kInve-a-b
 • Pr kInve A/Bdd" >Inverter 48V
 • Inverter 489li>
 • Fla/;nspan>dd" >Inverter 489lngInverter 488enu vertical s
  18nss=", ers-="linVHF-kablage/fa8 class="item-1281">Inverter 489span>
 • jref=eemf/ul> jref=eemf/ntainer >Galvaniska skydd
 • Antennuttyr
  class= NMEA 2000ntainer >Galvaniska skydd
  Antennue-carfo-i-4-20ma-givs="inmea-2000ul>
  lassk href=inmea-2000ul>
  classk href= NMEA 2000ntainer >BusBauidpn cli clanmea-2000ul>
  MaxiBus 25tryckanmea-2000ul> MaxiBus 25vaedclanmea-2000ul> Galvaniska skyddGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
 • BusBakamercor parent"> nmea-2000ul> span>FlaPanel"> span>ntainer >
 • Galvaniska skydd
 • Galvaniska skydd
  dcsign//li>roem-image">Vprogra>FlaDcsign/rsoerroem-image">Vprogra>ntainer >
 • Vv Vv nmea-2000m-883 deeper parent">Kablage9/a>
 • Miclass="h-cl">Landström
  an> Mini (heavy)ntainer > nk-no-imaghylsorDC/DC-omvandlare
  Kablage9//span>
  9/ span3"> Mini (heavy)ntainer >Multi-serien
 • Ana2")a ekolodix-serNMEA 01a ntainer >
  en" >net-wifi ix-sefo-i-nmea-01a hass="moduletable_handler"> En" >net/Wifiix-se/från NMEA 01a ntainer >en" >net-ix-sefo-i-nmea-2000ul>
  net/WiFiix-se/från NMEA 2000ntainer >Pr-nmea-01a hass="moduletable_handler"> lass=plex/srsoerbuff>Pr NMEA 01a ntainer >
 • DC/DC-omvandlare-nmea-2000ul> NMEA 2000ntainer >Kablage9link-no-image"progra>-nmea-2000/n2kview- > N2KView abel pc/m99med strömbrytrogra>-nmea-2000/cloudien"viceslass="moduletable_handler"> Cloud Sn"vicesmbrytare i panel
  99erien
  -nmea-2000/dcsign/roem-image">/spanmbalyVprogra>FlaDcsign/,rroem-image">/rsoermbalyVprogra>mbrytare i panelMulti-serien
 • Pr-nmea-2000ul>
 • Pr NMEA 2000ntainer >axiter och BMS
 • <109 span3"> Kontakter och uttag
 • > fli LEDdd" >Ly11s="item-863 delopok-no-lass="moduletable_handler"> Lopok-no-dd" >Ly11 nausolceclass="moduletable_handler"> NausolLEDdd" >
 • Ly11>
  Ly11 href="/kontakpaguroul>
 • Ly11 class="item-9ildiowinclass="moduletable_handler"> Sildiowincdd" >Ly11 n>
 • S rlbel-battedd" >Ly11 href="/batteon-energy-ip67lass="moduletable_handler"> Energy IP67-sdd" >
 • Ly11="link-no-imagac-k-rytaaa>
 • Ly11ibrienTerminalblock 20-65A span3"> Ly11e">Oisolerade FLIRdd" >Ly11
 • Ly110 bl> se-top">a/sr s/stories/virtuemart/category/resized/12-8v_250x250.psplaalo="12-8v" / ara/sv> 1o-imerien" >ern>h1ri t
 • ">"
 • " Lplates/glnsestore/p7"erctsview.php?SETSTYLE=0'Lplates/glnsestore/p7"erctsview.php?SETSTYLE=1'./spanthis.opge">s[this.selecgedIndex].valueiv/s valuen>
 • 40 trri/spaaaaaa e="modstyleagfloat:r-no-ries" > { udstroe:none;} "> s/stories/virtuemart/p7"erct/resized/BAT512130410_250x250.psplaalo="BAT51213041088uletablbr> seP7"erctI"> bordcl="088title="L thium-li class12,8V/300Ah, Smart " / a>

 • r timg srcn> s/stories/virtuemart/manuf"lii cl/ Energy IP67-s.psp a r

  1id="p7"erctP/ice37ibri/spaaaaar 58.960 kedd" >47.168 kedd" >11.792 kedd" > pop-uper"> enhttps://www.gdelco.se s/stories/virtuemart/p7"erct/BAT512130410.pspl>timg srcn> s/stories/virtuemart/p7"erct/resized/BAT512130410_250x250.psplaalo="BAT51213041088uletablfecli cdP7"erctI"> /pas

 • 1id="p7"erct037ibritnJavaScripg:;88uletabl lose-advanced-fields" onclica-6toggle_visibin ty('p7"erct037ib');" ×as" /spaaaaaar!-- <="quantity37ibr Kvantitet: pal-sky> --> aaaars"moduletablquantity-box r 1" minn>1" stepn>1" /past >l>tinput type-6submiod name="addtocaroi-no-imag"ddtocaro butt">l valuen>Lägg i vs=ukon n88title="Lägg i vs=ukon n88/past >37ibr/ noscripgspinput type-6hidd n88name="task"lvaluen>"dd"/pasnoscripgs araien< "lvaluen>com_virtuemartr/ input type-6hidd n88name="view"gvaluen>cartr/ input type-6hidd n88name="virtuemart_p7"erct_id[]"lvaluen>37ibr/ input type-6hidd n88name="pnamel valuen>L thium-li class12,8V/300Ah, Smart r/ input type-6hidd n88name="piclavaluen>37ibr/ input type-6hidd n88name="I">Liclavaluen>1241"/ a> aar aaaar s/stories/virtuemart/p7"erct/resized/BAT512900400_250x250.psplaalo="BAT51290040088uletablbr> seP7"erctI"> bordcl="088title="L thium-li class12,8V/90 Ah" / a>

 • r timg srcn> s/stories/virtuemart/manuf"lii cl/ Energy IP67-s.psp a r

  1id="p7"erctP/ice37i1">16.37i kedd" >13.096 kedd" >3.274 kedd" > pop-uper"> enhttps://www.gdelco.se s/stories/virtuemart/p7"erct/BAT512900400.pspl>timg srcn> s/stories/virtuemart/p7"erct/resized/BAT512900400_250x250.psplaalo="BAT51290040088uletablfecli cdP7"erctI"> /pas

 • 1id="p7"erct037i/span>rn><="JavaScripg:;88uletabl lose-advanced-fields" onclica-6toggle_visibin ty('p7"erct037i1');" ×as" /spaaaaaar!-- <="quantity37i1 duletablquantity_box">Kvantitet: pal-sky> --> aaaars"moduletablquantity-box r 1" minn>1" stepn>1" /past >l>tinput type-6submiod name="addtocaroi-no-imag"ddtocaro butt">l valuen>Lägg i vs=ukon n88title="Lägg i vs=ukon n88/past >37i1"/ noscripgspinput type-6hidd n88name="task"lvaluen>"dd"/pasnoscripgs araien< "lvaluen>com_virtuemartr/ input type-6hidd n88name="view"gvaluen>cartr/ input type-6hidd n88name="virtuemart_p7"erct_id[]"lvaluen>37i1"/ input type-6hidd n88name="pnamel valuen>L thium-li class12,8V/90 Ah"/ input type-6hidd n88name="piclavaluen>37i1"/ input type-6hidd n88name="I">Liclavaluen>1241"/ a> aar aaaar s/stories/virtuemart/p7"erct/resized/ASS030560100_250x250.psplaalo="ASS03056010088uletablbr> seP7"erctI"> bordcl="088title="L thiumrien
 • r timg srcn> s/stories/virtuemart/manuf"lii cl/ Energy IP67-s.psp a r

 • 1id="p7"erctP/ice37i3">495 kedd" >396 kedd" >99 kedd" > pop-uper"> enhttps://www.gdelco.se s/stories/virtuemart/p7"erct/ASS030560100.pspl>timg srcn> s/stories/virtuemart/p7"erct/resized/ASS030560100_250x250.psplaalo="ASS03056010088uletablfecli cdP7"erctI"> /pas
 • 1id="p7"erct037i3span>rn><="JavaScripg:;88uletabl lose-advanced-fields" onclica-6toggle_visibin ty('p7"erct037i3');" ×as" /spaaaaaar!-- <="quantity37i3 duletablquantity_box">Kvantitet: pal-sky> --> aaaars"moduletablquantity-box r 1" minn>1" stepn>1" /past >l>tinput type-6submiod name="addtocaroi-no-imag"ddtocaro butt">l valuen>Lägg i vs=ukon n88title="Lägg i vs=ukon n88/past >37i3"/ noscripgspinput type-6hidd n88name="task"lvaluen>"dd"/pasnoscripgs araien< "lvaluen>com_virtuemartr/ input type-6hidd n88name="view"gvaluen>cartr/ input type-6hidd n88name="virtuemart_p7"erct_id[]"lvaluen>37i3"/ input type-6hidd n88name="pnamel valuen>L thiumrien
 • Liclavaluen>1241"/ a> aar aaaar
 • s/stories/virtuemart/p7"erct/resized/ASS030560200_250x250.psplaalo="ASS03056020088uletablbr> seP7"erctI"> bordcl="088title="L thiumrien
 • r timg srcn> s/stories/virtuemart/manuf"lii cl/ Energy IP67-s.psp a r

 • 1id="p7"erctP/ice37i4">525 kedd" >42i kedd" >105 kedd" > pop-uper"> enhttps://www.gdelco.se s/stories/virtuemart/p7"erct/ASS030560200.pspl>timg srcn> s/stories/virtuemart/p7"erct/resized/ASS030560200_250x250.psplaalo="ASS03056020088uletablfecli cdP7"erctI"> /pas
 • 1id="p7"erct037i4span>rn><="JavaScripg:;88uletabl lose-advanced-fields" onclica-6toggle_visibin ty('p7"erct037i4');" ×as" /spaaaaaar!-- <="quantity37i4 duletablquantity_box">Kvantitet: pal-sky> --> aaaars"moduletablquantity-box r 1" minn>1" stepn>1" /past >l>tinput type-6submiod name="addtocaroi-no-imag"ddtocaro butt">l valuen>Lägg i vs=ukon n88title="Lägg i vs=ukon n88/past >37i4"/ noscripgspinput type-6hidd n88name="task"lvaluen>"dd"/pasnoscripgs araien< "lvaluen>com_virtuemartr/ input type-6hidd n88name="view"gvaluen>cartr/ input type-6hidd n88name="virtuemart_p7"erct_id[]"lvaluen>37i4"/ input type-6hidd n88name="pnamel valuen>L thiumrien
 • Liclavaluen>1241"/ a> aar aaaa " --> aaa