Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×
ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny

slide 4 powerdistribution

DEN MARINA BRANSCHEN är vår bas. Vi levererar produkter och tjänster från starka varumärken inom områdena:

 • Belysning
 • Strömförsörjning
 • Säkerhet
 • Övervakning och kontroll

Våra kunder är:

 • Båttillverkare
 • Installatörer
 • Butiker
 • Rederier och myndigheter

Vi har ingen försäljning direkt till konsument utan hänvisar till våra återförsäljare. Behöver du hjälp med något? Kontakta oss gärna.

Kontakta oss

Odelco AB
Missionsvägen 77
SE-167 33 Bromma
Hitta till oss

info@odelco.se
08-718 03 00
+46 8 718 03 00

 

Kundservice

/>r vår bas. Vi leves="moden inom områ,oduletable_ha, >ar> a>

Kundseroll ndsehull" >
 • Enovatpowee>s/a>områ-katagoretexl class="menu-nav">
 • Bära>
 • Cvervakning
 • Enovatfli>våor-utsr /områ class="menu-nav">
 • foo MARss="foo MA rvice Kontrvicss="foo MA>
 • ttom-bg"> >Kontrvicss="foo-left-r
   Kon

  6 >service <
  margin- ©>

  <" ss="m/div> f A/>r dli" tribch y" e NMc-om niletabt-/>se< class="l//l/////////////p>

  6 >s/////////////ntrvicss="socialModal Emab/" target="_blankstItem">l" > < soci> <-facebpa-
 • Koi leaN > class="l//l class="l//l////////l class="l//l// class="l18foo MA>
  088888ervice< ull" >
  08888trvicss="LoginFo00f
 • ÅF-intilgerieniletabelleelose-lgrans-bu ×t-devilass="

  b rvice tom-bg"> //erviceKund -u" unput texl cl" >MAnmm< mnmm -paes p unput paesword cl" >Logns in<" >a><=resm- pan> Glömt löfenord?" a> l/span> f="/kunds /><" >a><=remagur pan> Glömt anv="modunmm ?" a> an> l/span> f="/kundsadtion" on/editadd hre Skaps intilgerienia> an>i vilass=" e< =" efiel<" ts=" unput hiddenonnmmKundservice Vco.sdu bhul />ad trevligt! Annomk hreribchg>tio r. Severle > h-clor-no-/es  Beef="/>iong>DEN MA.i>Båttillv ull" >le > h-clor-no-/es  Sm ss=rrbarus.maBåttillv ull" >le > h-clor-no-/es  Hämtr dli"
 • Säkerl /><" >a>DEN MARhosngen försäljning direkt till konsument utan hänvisar till vårmed a>
   eiv> e/js/9crollReveal.a><.j3>l 9cript g- to /java9cript/di(fun6 =(jQuery) { 'orgroneict'; ">Paow.sr= new 9crollReveal({ span>:bsplse, mov <'lll 9cript g- to /java9cript/ Marinb erles/gir>eiv> e/js/jquery.easle_h1.3.j3>l 9cript g- to /java9cript/ Marinb erles/gir>eiv> e/js/jquery.plusancvic.j3>l 9cript g- to /java9cript/> jQuery(docdigl"). y(fun6 =($){ jQuery('asal').plusAncvic({ easle_ <'easeInOutExpo', offan>Top: 0, speed: nkm, onIni>:bsun6 =(ribue ) { if (ribue.> 0 ) { ">Paow.s://sche.hash = 'hash_' +ribue.>Paow.scrollTo(0, 0); jQuery(">Paow).Aoad(bsun6 =() { >losr = an>Tlosout(fun6 =() { jQuery(ibue.scrollEl).animenu({ scrollTop: jQuery(ribue.>()."l1 },ribue. =" efs.speed,ribue. =" efs.easle_); },em-10); }); }; } }); }); s/9cript>lll /asal?" ahtml>