Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×
ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny

Allmänt

Odelco AB, org.nr 556365-7054 värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Odelco. Vi vill med denna Personuppgiftspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Odelco har utsett en personuppgiftsansvarig vilken är företagets VD. VD ansvarar för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Odelco är ansvarig för behandlingen av personuppgifter på Odelcos webbplats och andra kommunikationssystem kopplade till Odelco.

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta Odelco om du har några frågor om denna Personuppgiftspolicy, behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Du kan kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Hur vi samlar in information om dig?

Direkt från dig eller genom ditt företag. Vi samlar in information om dig som du lämnar när du anmäler att du vill ha ett nyhetsbrev eller är kund till oss.

Genom din användning av våra webbplats. Vi samlar in information i form av ditt användande av tjänsten när du använder vår webbplats eller någon annan digitaltjänst från oss. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Läs mer i vår cookie policy.

Vilken information samlar vi in?

Odelco samlar in följande personinformation för de ändamål vi beskriver nedan:

  • Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-post, telefon, företag.
  • Användarinformation: Information om din enhet såsom t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbinställningar, operativsystem, plattform, skärmupplösningar samt information om din geografiska placering. Vi samlar även in information om hur du interagerar med Odelco t.ex. hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, läs mer i vår cookiepolicy om insamlingar vi gör för att förbättra din användarupplevelse.
  • Statistik: Vi ser statistik om de nyhetsbrev som vi skickar ut till våra kunder och leverantörer. Vi ser om ett nyhetsbrev tagits emot, öppnats och om en länk har klickats på). Det gör vi för att optimera våra nyhetsbrev så att de är så relevanta som möjligt.  

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Odelcos tjänster. Odelco behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

  • För administration och leverans av produkt: Odelco behandlar dina personuppgifter för administration och leverans av produkt, d.v.s. för att kunna fullgöra avtalet med dig. 
  • För att erbjuda kundvård: Vi kan använda dina personuppgifter när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller till exempel reklamationer för att ge dig den kundvård du har rätt till i enlighet med det avtal du ingått med oss. Vi behandlar dina personuppgifter, så som ditt namn, för att kunna fullfölja sådana serviceärenden kopplade till din produkt.
  • För utskick och tillhandahållande av information: Vi använder dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för att fullgöra avtalet med dig.
  • Marknadsföring: Dina personuppgifter används för att vi genom direkt ska lämna bättre information till dig. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att fullgöra avtalet med dig och andra berättigade intressen. Du kan när som helst vid varje marknadsföringsmeddelande avregistrera dig från att motta marknadsföring från oss.
  • För att uppfylla författningsreglerade krav: Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, redovisning, reklamation.

Laglig grund

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att (i) kunna uppfylla vårt avtal med dig, d.v.s. administrera och leverera din produkt, (ii) du har gett ditt samtycke för oss att behandla dem för att kunna skicka nyhetsbrev m.m., (iii) för att följa lagkrav eller (iv) för att det ligger i vårt berättigade intresse.

Hur länge bevarar vi din information?

Odelco bevarar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra vårt avtal med dig och de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Din inköpshistorik sparas så länge du är kund. Vi sparar också dina personuppgifter på andra grunder än för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dina uppgifter.

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev från Odelco, sparar Odelco dina personuppgifter så länge som du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Odelco lämnar inte ut dina personuppgifter till andra bolag.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal externa leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss, så som leverantörer av IT-tjänster och system och webbanalysföretag.

IT-tjänster och system,
Vi har ett antal interna och externa system i vilka vi hanterar dina personuppgifter, t. ex. ordersystem och system för datahantering och dataförbättring.

Webbanalysföretag,
För att du som användare ska få en så bra upplevelse som möjligt på våra hemsidor använder vi oss av externa leverantörer för att hjälpa till med personifiering, analys av användarbeteenden och användarfeedback på våra hemsidor. Uppgifterna som hanteras är primärt uppgifter vi får genom cookies. Läs mer i vår cookie policy..

Dina rättigheter

Odelco ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Personuppgiftsansvarig kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt stycket ”Vilka kan vi komma att dela din information till?” ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt. 

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Odelco om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Om du inte vill att Odelco behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Odelco behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Hur skyddar vi din information?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Odelco har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Cookie policy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår cookie policy.

Förändringar av denna personuppgiftspolicy

Från tid till annan kan vi göra ändringar till vår personuppgiftspolicy. Vi kommer att med rimligt varsel meddela dig vid ändringar av policyn i enlighet med vad som krävs enligt lag. Vi kommer också att lägga upp en uppdaterad policy på vår webbsida. Den uppdaterade policyn kommer att ha ett annat datum och versionsnummer. Vänligen besök vår webbsida regelbundet för uppdateringar.

Godkännande

Genom att surfa vidare på odelco.se godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Kontakta oss

Odelco AB
Missionsvägen 77
SE-167 33 Bromma
Hitta till oss
Kontakta oss

info@odelco.se

Är du inte kund hos oss ber vi dig att kontakta en återförsäljare.

 

Om Odelco AB

Vi är en distributör av produkter och lösningar inom strömförsörjning, övervakning och säkerhet till marin- och fordonsbranschen. 

Läs mer...