Maretron

MARETRON är världsledande inom övervaknings- och kontrollsystem för fartyg. De designar, tillverkar och marknadsför spjutspetsprodukter för yrkes- och fritidsbåtsindustrin. Produkterna är starkt integrerade för att ge ett gemensamt användargränssnitt till utrustningen och systemen som är vanliga ombord på ett fartyg.

Maretrons företagsfilosofi är att erbjuda högsta kvalitet, state-of-the-art övervaknings- och kontrollprodukter som fungerar tillsammans med traditionella navigerings- och övervakningstekniker för högsta säkerhet och prestanda samtidigt på vattnet.

Maretron har ett komplett sortiment inom övervaknings- och kontrollsystem. Produkterna är uppdelade i följande kategorier:

  • Hårdvara (displayer och datorer).
  • Mjukvara.
  • NMEA 2000 gateways och bryggor.
  • Tankövervakning.
  • Motorövervakning.
  • El-övervakning och styrning.
  • Övervakning av allmänna värden/inspelning.
  • Navigationsinstrument.
  • NMEA 2000 kablage och kontakter.

Odelco AB är exklusiv distributör i Sverige, Norge och Baltikum.